กรุณาแจ้งความประสงค์ของท่านที่นี่
ติดต่อ

ติดต่อ - สอบถาม

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราในวันนี้ หากท่านต้องการติดต่อสอบถาม
กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นในแบบฟอร์มด้านล่างและส่งมาที่เรา
และเนื่องจากระยะเวลาในการตอบกลับขึ้นอยู่กับปริมาณและความซับซ้อนของเนื้อหาที่สอบถามเข้ามา อาจมีบางกรณีที่ต้องใช้เวลาเล็กน้อย
หากท่านมีความประสงค์จะสอบถาม หรือมีข้อคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับ Hot-Stamping foil
และสินค้าที่เกี่ยวกับการส่องแสงและให้ความแวววาวทั้งหมด สามารถติดต่อเราได้ทุกเมื่อ

รายละเอียดและเนื้อหาในการติดต่อสอบถาม*

ชื่อบริษัท

ชื่อผู้รับผิดชอบ

แผนก

ตำแหน่ง

ที่อยู่*

Email address*

เบอร์โทรศัพท์

การจัดการข้อมูลส่วนตัวที่ท่านได้ส่งมา เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์บริษัท
เมื่อกดปุ่ม “ส่ง” เรียบร้อยแล้ว ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาไว้ตามนโยบายดังกล่าวทันที

ページトップへ戻る
Murata Kimpaku Co., Ltd.

■Tokyo Headquarter
3-21-4 Ohtsuka, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8634 Japan
TEL: 81-3-3947-6111 FAX: 81-3-3947-6723

■Osaka Headquarter
3-14-22 Matsuzaki-cho, Abeno-ku, Osaka 545-0053 Japan
TEL: 81-6-6623-0235 FAX: 81-6-6623-8233